La Duquesa, arrepentida; la Infanta Cristina, preocupada