Julia Nakamatsu, mujer de Melendi, posa con su hija Dakota y sus seguidores sacan un parecido físico

Julia Nakamatsu y Dakota